Business Plan Sa

Business Plan Sa-12
Ang isang business plan ay nakasulat na dokumento na naglalarawan ng iyong negosyo, mga layunin at istratehiya nito, ang market kung saan nais mong magbenta, at ang iyong financial forecast.

Tags: Frozen Yogurt Business Plan SampleEssays On Importance Of Discipline In Students LifeSample Of Executive Summary Of Business PlanVsu Application EssayThe Crucible Essay IntroductionProject Law EssayAssessing Problem SolvingWhat Makes Psychology A Science EssayMesh Analysis Solved ProblemsDialysis Business Plan

Ang unang 12 buwan ay magkakaroon ng pinakamaraming detalye, gastos at kinita, upang maintindihan ng mga investor ang iyong istratehiya.

Kabilang sa ilang mga bagay na dapat mong ipaliwanag sa iyong plan: Maaari mo rin isama ang petsa ng pagrehistro/pag-incorporate ng negosyo, ang pangalan ng negosyo, ang address at kung paano makokontak.

Ang malakas na business plan ay may kasamang bahagi na naglalarawan ng mga ispesipikong gagawin mo upang i-promote at ibenta ang iyong mga produkto o serbisyo.

Ipapaliwanag sa bahaging ito ang mga tauhang nagtatrabaho sa iyong negosyo at kung paano mo planong pamahalaan ang iyong mga gawain.

Maaaring isama sa impormasyon sa bahaging ito ang: Mabuti ring ibalangkas ang anumang recruitment o training plan, kasama ang gastos at oras na kailangan.

SHOW COMMENTS

Comments Business Plan Sa

The Latest from valery-designer.ru ©